Přirozené Zlepšení Zraku

Jak funguje metoda Přirozeného Zlepšení Zraku?

Přirozené vidění je založené na 100 % přírodních, neinvazivních, účinných technikách pro zlepšení zraku.  Tyto vědecky ověřené metody umožňují vašim očím a mysli obnovit a zachovat svou přirozenou schopnost vidět.

To znamená, že pokud budete pravidelně aplikovat tyto techniky, získáte zdravé návyky a zmírníte příznaky, které vám brání normálně vidět. Což je dar na celý život!


Jak to všechno začalo?

Tento způsob zlepšení zraku jsem nevymyslela já, ale má pevný vědecký základ.

Musíme se vrátit do roku 1920, kdy byla publikována přelomová vědecká práce Williama H. Batese. Dr. Bates, klasický oftalmolog, byl frustrován tím, že brýle ani čočky nezlepšují zrak jeho pacientů.

Ve svých úvahách si všiml, že lidé se šedým zákalem (bez krystalické čočky) jsou schopni zaostřit, což zpochybňovalo tehdejší teorie, podle kterých byla krystalická čočka pro zaostření nepostradatelná.

Na závěr navrhl, že musí existovat jiné mechanismy. Po prozkoumání anatomie oka navrhl, že by se na zaostřování mohly podílet mimokulární svaly.

Na základě svých zjištění vyvinul metodu reedukace zraku, která se úspěšně vyučovala na veřejných školách ve státě New York. Kromě toho byl jeho výzkum publikován v několika prestižních lékařských časopisech. 

Ačkoli byla práce Dr. Williama H. Batese zpochybňována, jeho závěry byly potvrzeny řadou následných studií z různých oborů:

Dr. Stephen W. Porges z Illinoiské univerzity navrhl v roce 1995 polyvagální teorii, podle níž velká část sociálního chování a emocí závisí na fyziologických faktorech.
Antropologie nám říká, že kvalita zraku není dána biologií nebo genetikou, ale adaptací na prostředí, zvyky a obyčeje, které podporují dobrý zrak. To potvrzuje práci Dr. Williama H. Batese.
Psycholog Charles R. Kelley získal v roce 1958 cenu za nejlepší disertační práci roku, když prezentoval svou doktorskou práci na New School for Social Sciences, spojené s Kolumbijskou univerzitou v New Yorku. Jeho výzkum vztahoval teorii tělesného brnění Wilhelma Reicha k teoriím Williama H. Batese a také stanovil stabilní korelace mezi různými   a specifickými očními symptomy. Jeho studie mimo jiné doložily, že je možné přirozenou cestou zlepšit zrak krátkozrakých lidí.

Kromě toho stav jater, která pomáhají řídit toxicitu v těle, úzce souvisí se stavem očí a zraku. Tuto souvislost potvrdily i speciální zprávy v časopisech Optometry & Vision a Nutrition.

V jedné větě – Přirozené Zlepšení Zraku je holistický systém, který je založený na celostním pohledu na oči a tělo.

Jedni z nejvíce známých šiřitelů tohoto postupu a moji učitelé jsou Dr. Ainhoa de Federico z ClearSight metody, která učí Přirozený Zrak na univerzitě Toulouse a Meir Schneider, muž, který změnil pohled světa na problémy se zrakem. Ve svých 17 letech se vyléčil ze slepoty s praktikováním Batesovy metody a nyní šíří metodu zlepšení zraku přirozenou cestou po celém světě.

Přirozené Zlepšení Zraku je holistický systém, který je založený na celostním pohledu na oči a tělo a vědecky ověřených technikách.